Návrh infraštruktúr

Pod slovíčkom infraštruktúra máme na mysli spojenie zariadení, systémov, servrov a sietí ako celok. Len celok tvorí kompletnú funkčnú časť, ktorá zabezpečuje výsledné služby, ktoré ponúkate alebo ktoré využívate. Pri veľkých projektoch je potrebný ten správny návrh celého riešenia a výsledného spojenia, ktoré zabezpečí spolufungovanie podsystémov ako aj pripravenosť na prípadné výpadky niektorej z častí. Výsledok však musí ostať stále funkčný aby ste mohli poskytovať Vaše služby užívateľom bez obmedzení.

Čo ponúkame pri návrhu infraštruktúry:

  • poradenstvo pri výbere kvalitných zariadení
  • inštaláciu zariadení do existujúcej infraštruktúry
  • prípadne návrh a realizácu novej infraštruktúry špecialne pre daný zámer
  • návrh veľkých systémov a clustových riešení
  • distribúciu dát v systéme ale aj mimo neho
  • správne a účinné riešenie rozkladania zátaže
  • inštalácia serverov, routerov, wifi, a ostatných prvkov LAN
  • vytvaranie podsietí a okruhov
  • priradovanie limitov a právomocí koncovému užívateľovi
  • správu a zásahy do infraštruktúry
  • 24/7 servis
Kontaktný formulár
Captcha