Vývoj aplikácií

Potrebujete špecifický softvér? Vyvinieme softvér podľa Vašich požiadaviek. Úlohou Vašich aplikácií môžu byť matematické operácie a výpočty, cez vytváranie grafických materiálov a správy dát až po komunikáciu s rozličnými hardvérovými zariadeniami. Tieto aplikácie môžu byť prístupné cez web, podporovať off-line manipuláciu až po lokálne jednotky.

Základné rozdelenie:

  • Webové aplikácie - prístupné cez web rozhranie. Údaje sú držané v databáze.
  • Off-line aplikácie - pre prácu nepotrebujú pripojenie na web. Údaje sú držané v lokálnej pamäti. Pri pripojení na web sú dáta synchronizované a zjednotené vo webovej databáze.
  • Lokálne aplikácie - pre prácu nevyužívajú pripojenie na web. Dáta sú držané v lokálnej pamäti. Pri update je nutné nahrať nové aktualizované dáta do lokálnej pamäti. Sú využívane najmä ako interaktívne dotykové aplikácie pre informačné stojany.

Čo zahŕňa vývoj aplikácie:

  • návrh najvhodnejšieho riešenia
  • realizáciu aplikácie
  • príprava dokumentácie pre obsluhu a ďalší vývoj
  • školenie pre manipuláciu s aplikáciou
Kontaktný formulár
Captcha