Návrh infraštruktúr

Pod slovíčkom infraštruktúra máme na mysli spojenie zariadení, systémov, servrov a sietí ako celok. Len celok tvorí kompletnú funkčnú časť, ktorá zabezpečuje výsledné služby, ktoré ponúkate alebo ktoré využívate. Pri veľkých projektoch je potrebný ten správny návrh celého riešenia a výsledného spojenia, ktoré zabezpečí spolufungovanie podsystémov ako aj pripravenosť na prípadné výpadky niektorej z častí. Výsledok však musí ostať stále funkčný aby ste mohli poskytovať Vaše služby užívateľom bez obmedzení.

Čo ponúkame pri návrhu infraštruktúry:

 • poradenstvo pri výbere kvalitných zariadení
 • inštaláciu zariadení do existujúcej infraštruktúry
 • prípadne návrh a realizácu novej infraštruktúry špecialne pre daný zámer
 • návrh veľkých systémov a clustových riešení
 • distribúciu dát v systéme ale aj mimo neho
 • správne a účinné riešenie rozkladania zátaže
 • inštalácia serverov, routerov, wifi, a ostatných prvkov LAN
 • vytvaranie podsietí a okruhov
 • priradovanie limitov a právomocí koncovému užívateľovi
 • správu a zásahy do infraštruktúry
 • 24/7 servis
Kontaktný formulár
Captcha