Reklamné kampane

Okrem pútavých reklamných návrhov, ktoré majú potrebnú iskru aby zaujali zákazníka, poskytujeme aj návrh a vyhodnotenie reklamnej kampane, v oblasti internetu, televízie, rádia a printových médií. Priebeh reklamnej kampane sledujeme a priebežne vyhodnocujeme jej dopad. Podľa výsledkov kampaň usmerňujeme, aby bola čo najúspešnejšia.

Čo ponúkame pri návrhu kampane:

  • návrh vhodnej kampane podľa typu produktu a stanovených cieľov
  • príprava materiálov pre internetovú, televíznu, rádiovú a printovú reklamu ako aj jej naplánovanie a spustenie
  • priebežné sledovanie kampane a jej usmerňovanie podľa potrieb správania sa trhu na urýchlenie splnenia cieľov kampane
Kontaktný formulár
Captcha