Vývoj intarnetových riešení

Perspektívne firmy vedia oceniť čas. Poskytujeme návrh firemných intranetových riešení pre úrýchlenie prác, čo zvýši efektívnosť a zisk spoločnosti. Intranetové aplikácie sú neoddeliteľnou súčasťou dynamických firiem, ktoré majú víziu dlhodobého rastu.

Čo zahŕňa intranetová aplikácia:

  • správa účtov - učty je možné rozdeliť do skupín a skupinám prideľovať rôzne právomoci na správu a údržbu aplikácie
  • správa súborov - zabezpečujeme manipulovanie a prístup podľa práv k súborom a dátam. Tie sú sprístupnené na čítanie, úpravu či tlač. Presne podľa predstáv objednávateľa.
  • riadenie procesov - využívanie existujúcich firemných procesov, ich inovovanie ale aj ďalší vývoj.
  • štatistiky - náštevnosti, počtu prenesených dát, záťažové atď. Štatistiky sú vyhodnocované podľa množstva kritérií a následne vykresľované, v grafickej forme ako grafy, mapy alebo len ako reprezentačné dáta.
  • synchronizácia - pri stavbe intranetovej aplikácie môžeme zakomponovať už existujúce softvérové ako aj hardvérové prvky. Zabezpečiť ich synchronizáciu a flexibilnosť pre ďalší vývoj.
Kontaktný formulár
Captcha